การทำนายสภาพภูมิอากาศจากพฤติกรรมของสัตว์
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การทำนายสภาพภูมิอากาศจากพฤติกรรมของพืช
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การทำนายสภาพภูมิอากาศจากพฤติกรรมของมนุษย์
 
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ประคองศรี
 
 
 
 
 
การปลูกไผ่กิมซุงป้องกันตลิ่งลำน้ำลำตะคอง
 
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
 
 
 
 
 
ร้านค้าปลูกใต้ต้นไม้
 
หาดทรายแก้ว ต.บางเสร่ จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
สปริงเกอร์หลังคา
 

สปริงเกอร์หลังคา

Wednesday, 17 April 2013 13:53 Written by
หาดแสงจันทร์ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
กำแพงต้นไม้
 

กำแพงต้นไม้

Wednesday, 17 April 2013 13:48 Written by
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
สวนยางยกร่อง
 

สวนยางยกร่อง

Wednesday, 17 April 2013 13:45 Written by
อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
กล้วยห่อกระสอบ
 

กล้วยห่อกระสอบ

Wednesday, 17 April 2013 13:43 Written by
ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
แนวต้นสนกันลม
 

แนวต้นสนกันลม

Wednesday, 17 April 2013 13:40 Written by
แหลมแม่พิมพ์ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
สวนยางยกร่อง
 

สวนยางยกร่อง

Wednesday, 17 April 2013 13:38 Written by
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
 
 
 
 
สปริงเกอร์สวนสละ
 

สปริงเกอร์สวนสละ

Wednesday, 17 April 2013 11:15 Written by
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank