ประชาสัมพันธ์ (306)

การประชุม "แนะนำเครื่องมือแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดอย่างง่าย"
 
วันที่ 25 มกราคม 2565 การประชุมออนไลน์
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
 
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องอบรม ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 
 
 
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
21 กันยายน 2563 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
การบูรณาการด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน
 
14 กันยายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี
 
 
 
 
 
นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 การสร้างการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยระบบเกษตร
 
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30-15.30 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
 
 
 
 
การปรับตัวของชุมชนและภาครัฐ ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
 
 
THA 2019 International Conference on Water-Management
 

THA 2019 International Conference on Water-Management

Tuesday, 25 September 2018 08:46 Written by
23 - 25 January 2019, Swissotel Concorde, Bangkok,Thailand
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน
 
5 - 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
 
 
 
 
Rural Futures in South East Asia: A conference on Migration
 
1 – 2 August 2018, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
8th Institute of Physical Education International Conference 2018
 
19 - 21 August 2018, The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
Page 1 of 24

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชุดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
Blank
Blank