ประชาสัมพันธ์ (274)

STRENGTHENING FOREST TENURE SYSTEMS AND GOVERNANCE
 

STRENGTHENING FOREST TENURE SYSTEMS AND GOVERNANCE

Thursday, 09 April 2015 14:14 Written by
21-30 September 2015, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
 
08.30-13.00 วันที่ 3 เมษายน โรงแรมวี กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย
 
วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 
New Information and Future Requirement
 

New Information and Future Requirement

Sunday, 08 March 2015 22:47 Written by
11 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ. หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
 
 
 
The 2nd Workshop on Atmospheric Composition and the Asian Monsoon
 
8-12 มิถุนายน 2558 โรงแรม Swissotel Le Concorde
 
 
 
 
 
การสัมมนาเสริมสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน
 
29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
 
25-27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
Conference on Disaster Risk Reduction
 

Conference on Disaster Risk Reduction

Thursday, 08 January 2015 13:56 Written by
14-18 March 2015, Sendai, Japan
 
 
 
 
 
South Asia - Global Climate Change
 

South Asia - Global Climate Change

Tuesday, 23 December 2014 11:13 Written by
19-21 January 2015, Bhutan
 
 
 
 
 
South Asia Regional Framework for Sustainable Water Management
 
15 January 2015 Pragati Maidan New Delhi
 
 
 
 
 
International Conference on Climate Change Innovation
 

International Conference on Climate Change Innovation

Tuesday, 23 December 2014 11:04 Written by
12-14 January 2015 kathmandu Nepal
 
 
 
 
 
หลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”
 
วันที่ 22, 23, 29, 30 มกราคม 2558 และ 12, 13 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 4 ปี 2014
 
28-30 พฤษภาคม 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank