ประชาสัมพันธ์ (297)

The National and International Academic Conference 2016
 

The National and International Academic Conference 2016

Monday, 18 January 2016 09:26 Written by
24-26 April 2016, Yala Rajabhat University.
 
 
 
 
 
1st NIES International Forum “Converting Aspirations to Actions”
 
27 – 28 January 2016, Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand.
 
 
 
 
 
The 2nd Environment and Natural Resources International Conference
 
14 – 15 November, 2016, Ayutthaya , Thailand
 
 
 
 
 
International Conference on Advances on Clean Energy Research
 

International Conference on Advances on Clean Energy Research

Wednesday, 23 December 2015 14:21 Written by
16-18 April 2016, Bangkok,Thailand 
 
 
 
 
 
International Conference on “Engineering & Technology, Computer
 
29-30 January, 2016 Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
 
23-25 January, 2016, Pattaya, Thailand
 
 
 
 
 
International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2016)
 
23-25 January, 2016, Pattaya, Thailand
 
 
 
 
 
ternational Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences
 
Jan. 23-24, 2016 Patong Beach, Phuket, Thailand
 
 
 
 
 
THAILAND RESEARCH EXPO 2016
 

THAILAND RESEARCH EXPO 2016

Wednesday, 23 December 2015 09:38 Written by
17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
 
 
 
 
 
Conference on  “Civil, Architectural  and Environmental Engineering” (CAEE-16)
 
Jan. 21-22, 2016, Bangkok (Thailand)
 
 
 
 
 
2nd International Conference on Bio-Medical Engineering and Environmental
 
Jan. 2-3, 2016 Pattaya (Thailand)
 
 
 
 
 
3rd International Conference on Chemical, Biological, and Environmental
 
Dec. 31, 2015-Jan. 1, 2016, Bangkok (Thailand)
 
 
 
 
 
2016 5th International Conference on Climate Change and Humanity (ICCCH 2016)
 
23-25 January 2015, Pattaya, Thailand
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank