ประชาสัมพันธ์ (297)

เสวนาวิชาการเรื่อง "ข้อตกลงปารีส (COP21)"
 
11 มีนาคม 2559 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 
 
 
 
 
8th International Conference on Humanities and Social Sciences
 
27-29 พฤษภาคม 2559  ณ Hotel Royale Chulan, Oamansara, Selangor, Malaysia
 
 
 
 
 
The 6th  KKU International Engineering Conference 2016
 

The 6th KKU International Engineering Conference 2016

Monday, 01 February 2016 09:34 Written by
3 - 5 August, 2016 Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
 
 
 
 
 
Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering
 
20-21 March , 2016, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
BIT's 6th Annual International Conference of Environment-2016 (ICE-2016)
 
June30-July 3, 2016, KINTEX, South Korea
 
 
 
 
 
Conference on Earth Science & Climate Change
 

Conference on Earth Science & Climate Change

Sunday, 24 January 2016 16:01 Written by
25-27 July 2016, Bangkok, THAILAND
 
 
 
 
 
The 5th Burapha University International Conference
 

The 5th Burapha University International Conference

Monday, 18 January 2016 10:34 Written by
28-29 July 2016, Dusit Thani, Pattaya, Thailand
 
 
 
 
 
BIT's 6th Annual International Conference of Environment-2016 (ICE-2016)
 
30 June-3 July, 2016, KINTEX, South Korea
 
 
 
 
 
"Technologies for agriculture in dryland: Case study from Israel"
 
29 January 2016, Thailand Science Park, Pathum Thani
 
 
 
 
 
Asia's Premier Renewable Energy Event
 

Asia's Premier Renewable Energy Event

Monday, 18 January 2016 10:08 Written by
20-22 September 2016, KINTEX, Seoul, South Korea
 
 
 
 
 
INST conference series organized by Thailand Institute of Nuclear Technology
 
4 - 6 August 2016, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
6th Asia-Pacific Conference on Public Health
 

6th Asia-Pacific Conference on Public Health

Monday, 18 January 2016 09:49 Written by
22–26 Augus, 2016, The Asia Hotel Bangkok
 
 
 
 
 
International Conference on Disaster Management
 

International Conference on Disaster Management

Monday, 18 January 2016 09:41 Written by
30 March 2016, NIDA
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank