ประชาสัมพันธ์ (274)

INST conference series organized by Thailand Institute of Nuclear Technology
 
4 - 6 August 2016, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
6th Asia-Pacific Conference on Public Health
 

6th Asia-Pacific Conference on Public Health

Monday, 18 January 2016 09:49 Written by
22–26 Augus, 2016, The Asia Hotel Bangkok
 
 
 
 
 
International Conference on Disaster Management
 

International Conference on Disaster Management

Monday, 18 January 2016 09:41 Written by
30 March 2016, NIDA
 
 
 
 
 
The National and International Academic Conference 2016
 

The National and International Academic Conference 2016

Monday, 18 January 2016 09:26 Written by
24-26 April 2016, Yala Rajabhat University.
 
 
 
 
 
1st NIES International Forum “Converting Aspirations to Actions”
 
27 – 28 January 2016, Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand.
 
 
 
 
 
The 2nd Environment and Natural Resources International Conference
 
14 – 15 November, 2016, Ayutthaya , Thailand
 
 
 
 
 
International Conference on Advances on Clean Energy Research
 

International Conference on Advances on Clean Energy Research

Wednesday, 23 December 2015 14:21 Written by
16-18 April 2016, Bangkok,Thailand 
 
 
 
 
 
International Conference on “Engineering & Technology, Computer
 
29-30 January, 2016 Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics
 
23-25 January, 2016, Pattaya, Thailand
 
 
 
 
 
International Conference on Future Environment and Energy (ICFEE 2016)
 
23-25 January, 2016, Pattaya, Thailand
 
 
 
 
 
ternational Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences
 
Jan. 23-24, 2016 Patong Beach, Phuket, Thailand
 
 
 
 
 
THAILAND RESEARCH EXPO 2016
 

THAILAND RESEARCH EXPO 2016

Wednesday, 23 December 2015 09:38 Written by
17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
 
 
 
 
 
Conference on  “Civil, Architectural  and Environmental Engineering” (CAEE-16)
 
Jan. 21-22, 2016, Bangkok (Thailand)
 
 
 
 
 
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank