ประชาสัมพันธ์ (297)

Conference on Climate Change Solutions
 

Conference on Climate Change Solutions

Saturday, 08 April 2017 13:56 Written by
25-28 June 2017, Tysons, VA
 
 
 
 
 
3rd World Congress on Climate Change and Global Warming
 

3rd World Congress on Climate Change and Global Warming

Saturday, 08 April 2017 13:54 Written by
16-17 October 2017, Dubai, UAE
 
 
 
 
 
International Children's Climate Change Conference 2017
 

International Children's Climate Change Conference 2017

Saturday, 08 April 2017 13:53 Written by
22 April 2017, Kampala International School Uganda
 
 
 
 
 
THE 2017 CONFERENCE WILL BE HELD Climate Change & Business
 
10-11 October 2017, Auckland, New Zealand
 
 
 
 
 
5th Annual Congress on Climate Change
 

5th Annual Congress on Climate Change

Saturday, 08 April 2017 13:50 Written by
24-25 August 2017, Birmingham, UK
 
 
 
 
 
Impact Assessment’s Contribution to the Global Efforts in Addressing
 
4-7 April 2017, Montréal, Canada
 
 
 
 
 
19th International Conference on Environment and Climate Change
 
4-5 May 2017, Rome, Italy
 
 
 
 
 
3rd European Climate Change Adaptation Conference Our Climate Ready Future
 
5-9 June 2017, Glasgow, Scotland, UK
 
 
 
 
 
4th World Conference on Climate Change
 

4th World Conference on Climate Change

Saturday, 08 April 2017 13:25 Written by
19-21 October 2017, Rome, Italy
 
 
 
 
 
Ninth International Conference on Climate Change: Impacts & Responses
 
21-22 April 2017, Anglia Ruskin University, Cambridge, UK
 
 
 
 
 
AOGS 14th Annual Meeting
 

AOGS 14th Annual Meeting

Saturday, 08 April 2017 13:22 Written by
6-11 August, 2017, Singapore
 
 
 
 
 
19th International Conference on Climate Change and Global Warming
 
18-19 December 2017, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
Conference on Energy, Environment and Sustainable Development
 
21-22 April 2017, in Phuket, Thailand
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank