ประชาสัมพันธ์ (274)

Development of Thailand Air Pollutant Emission
 

Development of Thailand Air Pollutant Emission

Wednesday, 24 February 2016 14:06 Written by
26 กุมภาพันธ์ 2559 Avani Riverside Bangkok Hotel 
 
 
 
 
 
Outcomes of the Paris Climate Change Conference
 

Outcomes of the Paris Climate Change Conference

Wednesday, 24 February 2016 13:35 Written by
3 March 2016, Chulalongkorn University
 
 
 
 
 
การเสวนาเรื่อง "COP 21 กับงานวิชาการ"
 
29 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
เสวนาวิชาการเรื่อง "ข้อตกลงปารีส (COP21)"
 
11 มีนาคม 2559 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 
 
 
 
 
8th International Conference on Humanities and Social Sciences
 
27-29 พฤษภาคม 2559  ณ Hotel Royale Chulan, Oamansara, Selangor, Malaysia
 
 
 
 
 
The 6th  KKU International Engineering Conference 2016
 

The 6th KKU International Engineering Conference 2016

Monday, 01 February 2016 09:34 Written by
3 - 5 August, 2016 Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
 
 
 
 
 
Conference on Sustainable Energy, Environment and Information Engineering
 
20-21 March , 2016, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
BIT's 6th Annual International Conference of Environment-2016 (ICE-2016)
 
June30-July 3, 2016, KINTEX, South Korea
 
 
 
 
 
Conference on Earth Science & Climate Change
 

Conference on Earth Science & Climate Change

Sunday, 24 January 2016 16:01 Written by
25-27 July 2016, Bangkok, THAILAND
 
 
 
 
 
The 5th Burapha University International Conference
 

The 5th Burapha University International Conference

Monday, 18 January 2016 10:34 Written by
28-29 July 2016, Dusit Thani, Pattaya, Thailand
 
 
 
 
 
BIT's 6th Annual International Conference of Environment-2016 (ICE-2016)
 
30 June-3 July, 2016, KINTEX, South Korea
 
 
 
 
 
"Technologies for agriculture in dryland: Case study from Israel"
 
29 January 2016, Thailand Science Park, Pathum Thani
 
 
 
 
 
Asia's Premier Renewable Energy Event
 

Asia's Premier Renewable Energy Event

Monday, 18 January 2016 10:08 Written by
20-22 September 2016, KINTEX, Seoul, South Korea
 
 
 
 
 
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank