ประชาสัมพันธ์ (274)

AOGS 14th Annual Meeting
 

AOGS 14th Annual Meeting

Saturday, 08 April 2017 13:22 Written by
6-11 August, 2017, Singapore
 
 
 
 
 
19th International Conference on Climate Change and Global Warming
 
18-19 December 2017, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
Conference on Energy, Environment and Sustainable Development
 
21-22 April 2017, in Phuket, Thailand
 
 
 
 
 
International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017
 
27 February – 2 March 2017 at BITEC, Bangkok, Thailand.
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4
 
วันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
 
 
 
 
 
Global Conference on Climate Change Adaptation for Fisheries and Aquaculture
 
8-10 August 2016 Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
The 2016 Summer Institute for Disaster and Risk Research
 
July 25 – August 5, 2016, Beijing Normal University, China
 
 
 
 
 
5th Asia Pacific Climate Change Adaptation Forum 2016
 
17 – 19 October 2016 | Colombo, Sri Lanka
 
 
 
 
 
Paris Agreement
 

Paris Agreement

Friday, 08 April 2016 10:19 Written by
ความตกลงปารีส (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
 
 
 
 
 
Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change (CBA10)
 
21-28 April 2016, Dhaka, Bangladesh
 
 
 
 
 
Sustainable Pathways to Low Carbon Energy Societies
 

Sustainable Pathways to Low Carbon Energy Societies

Tuesday, 08 March 2016 08:58 Written by
23 March 2016, Bangkok International Trade and Exhibition Center Bangkok
 
 
 
 
 
WASTE to Energy Workshop in Thailand
 

WASTE to Energy Workshop in Thailand

Tuesday, 08 March 2016 08:51 Written by
10-11 March 2016, VIE Hotel Bangkok
 
 
 
 
 
เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง เกษตรน้ำน้อย....ทางออกของเกษตรกร
 
2 มีนาคม 2559, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank