ประชาสัมพันธ์ (297)

Sixth International Conference on Climate Change Adaptation 2017
 
16-17 September 2017, Toronto, Canada
 
 
 
 
 
Fourth annual Climate Change Conference
 

Fourth annual Climate Change Conference

Saturday, 08 April 2017 14:17 Written by
16-17 March 2017, University Chicago, USA
 
 
 
 
 
2nd Agriculture and Climate Change Conference
 

2nd Agriculture and Climate Change Conference

Saturday, 08 April 2017 14:15 Written by
26-28 March 2017, Meliá Sitges, Sitges (near Barcelona), Spain
 
 
 
 
 
4th International Conference Geography, Environment and GIS
 
18-20 May 2017, TARGOVISTE, Romania
 
 
 
 
 
Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists
 
28 June – 1 July 2017, Athens, Greece
 
 
 
 
 
Adapting buildings for future climate change – conference June 2017
 
28-30 June 2017, Teesside University
 
 
 
 
 
Energy, Climate Change and Complexity Science Conference, 2017
 
19-22 March 2017, Sevilla, Spain
 
 
 
 
 
International Conference on Climate Change: Impacts & Responses
 
21–22 April 2017, Cambridge, UK
 
 
 
 
 
5th Annual International Conference on Ecology, Ecosystems and Climate Change
 
10-13 July 2017, Athens, Greece
 
 
 
 
 
BEHAVIOR, ENERGY, & CLIMATE CHANGE CONFERENCE
 

BEHAVIOR, ENERGY, & CLIMATE CHANGE CONFERENCE

Saturday, 08 April 2017 14:02 Written by
16-18 October 2017, Sacramento, CA
 
 
 
 
 
Upcoming Water Security and Climate Change Conference 2017
 
18-21 august 2017, Cologne, Germany
 
 
 
 
 
Econometric Models of Climate Change: Conference 2017
 

Econometric Models of Climate Change: Conference 2017

Saturday, 08 April 2017 13:59 Written by
4-5 September 2017, Oxford, UK
 
 
 
 
 
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE
 

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE

Saturday, 08 April 2017 13:58 Written by
8-9 May 2017, Jerusalem Center, Palestine
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank