top-banner

ประชาสัมพันธ์ (270)

กฟน.รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
 
กฟน.มอบจักรยานให้จุฬาฯ เพื่อรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน การไฟฟ้านครหลวง ทำพิธีส่งมอบรถจักรยาน จำนวน 150 คัน ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการรณรงค์ใช้รถจักรยานลดภาวะโลกร้อนของการไฟฟ้านครหลวง
 
 
 
 
 
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7
 
โดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้กับภาคีต่างๆ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่ช่วยลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
 
 
 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์…
 
 
 
 
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น "Technology Needs Assessment (TNA)"
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประเมินความต้องการเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศสำหรับประเทศไทย ใน 4 ด้านที่คาดว่าจะมีผลกระทบสูง
 
 
 
 
 
84 พรรษา ล้านกิโลกรัมคาร์บอน
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชิญชวน ร่วมลดคาร์บอน 84 ล้านกิโลกรัม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554
 
 
 
 
 
การจัดการประชุมของศูนย์ประสานงาน และพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (T-GLOB)
 
จัดประชุมหารือโครงการ TARC และ โครงการวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทยและการ จัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาว"
 
 
 
 
 
Activities: Scientific Capacity Building/Enhancement for SustainableDevelopment in Developing Countries (CAPaBLE)
 
The Scientific Capacity Building/Enhancement for Sustainable Development in Developing Countries programme (CAPaBLE), which was launched in April 2003,…
 
 
 
 
 
4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low carbon Society
 
4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low carbon Society 23-25…
 
 
 
 
 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Climate Chang Conference)
 
ด้วย สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชน ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแจ้งกำหนดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United Nation Climate Chang Conference) ระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2554 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก CTC 2011
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก CTC 2011เรื่อง การเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว Climate Change and Green Economy: Pathway to ResponseThe 2nd National Carbon…
 
 
 
 
 
Page 21 of 21

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
side-calendar-more-button
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
นาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
Thailand Heat Index
side-GHG
side-ERCCC
side-Biogas
ภูมิปัญญา
side-carbon
side-index-carbon
side-Carbon-Market
Point Carbon
Ncar
SOI
SOI Annual
Multivariate ENSO
side-Monnsoon
side-Clip-video-button
Visitors Counter
5613322
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2040
3819
23020
92711
5613322

Your IP: 54.81.182.16
Start date: 27-01-2011