ประชาสัมพันธ์ (297)

5th World Conference on Climate Change
 

5th World Conference on Climate Change

Thursday, 12 July 2018 15:23 Written by
4-6 October, 2018 Park Inn by Radisson, London, UK
 
 
 
 
 
Global Warming and Climate Change Conference 2018
 

Global Warming and Climate Change Conference 2018

Thursday, 12 July 2018 15:21 Written by
4th – 5th October 2018 in Bangkok
 
 
 
 
 
Bangkok Climate Change Conference 2018
 

Bangkok Climate Change Conference 2018

Thursday, 12 July 2018 15:19 Written by
4-9 September 2018, Bangkok
 
 
 
 
 
The 4th CITC Regional Conference 2018
 

The 4th CITC Regional Conference 2018

Thursday, 12 July 2018 15:17 Written by
17-19 July 2018 At Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
Conference on Migration, Development and Climate Change
 

Conference on Migration, Development and Climate Change

Thursday, 12 July 2018 10:24 Written by
1-2 august 2018 Bangkok
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
 
9 ก.ค. 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADAPTATIONS AND NUTRITION IN SPORTS
 
18-20 July 2018, Chonburi, Thailand
 
 
 
 
 
6th Asia Pacific Climate Change Adaptation Forum
 

6th Asia Pacific Climate Change Adaptation Forum

Tuesday, 10 July 2018 10:36 Written by
17-19 October 2018 Metro Manila, Philippines.
 
 
 
 
 
สัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 
20 ก.ค. 2561 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 
 
 
 
 
NSTDA INVESTORS' DAY 2018
 

NSTDA INVESTORS' DAY 2018

Monday, 02 July 2018 11:49 Written by
6 ก.ค. 2561 ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคกลาง/ตะวันออก)
 
9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมระยอง ชาเล่ต์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 4
 
3-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 3
 
27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank