ประชาสัมพันธ์ (297)

New Information and Future Requirement
 

New Information and Future Requirement

Sunday, 08 March 2015 22:47 Written by
11 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ. หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
 
 
 
The 2nd Workshop on Atmospheric Composition and the Asian Monsoon
 
8-12 มิถุนายน 2558 โรงแรม Swissotel Le Concorde
 
 
 
 
 
การสัมมนาเสริมสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน
 
29 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
 
25-27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
Conference on Disaster Risk Reduction
 

Conference on Disaster Risk Reduction

Thursday, 08 January 2015 13:56 Written by
14-18 March 2015, Sendai, Japan
 
 
 
 
 
South Asia - Global Climate Change
 

South Asia - Global Climate Change

Tuesday, 23 December 2014 11:13 Written by
19-21 January 2015, Bhutan
 
 
 
 
 
South Asia Regional Framework for Sustainable Water Management
 
15 January 2015 Pragati Maidan New Delhi
 
 
 
 
 
International Conference on Climate Change Innovation
 

International Conference on Climate Change Innovation

Tuesday, 23 December 2014 11:04 Written by
12-14 January 2015 kathmandu Nepal
 
 
 
 
 
หลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”
 
วันที่ 22, 23, 29, 30 มกราคม 2558 และ 12, 13 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
 
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 4 ปี 2014
 
28-30 พฤษภาคม 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
Seasonal Forecasting using the Climate Predictability Tool
 

Seasonal Forecasting using the Climate Predictability Tool

Tuesday, 23 December 2014 09:42 Written by
12-16 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 
 
 
 
 
อบรมด้านน้ำ สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี @ 3W EXPO 2015
 
29-31 มกราคม 2558 ณ ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
สัมมนา Climate Change and Health
 

สัมมนา Climate Change and Health

Wednesday, 10 December 2014 16:00 Written by
17 ธันวาคม 2557 โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank