ประชาสัมพันธ์ (274)

International Conference on Environment Management in Monsoon Asia
 
28-30 January 2015, Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand.
 
 
 
 
 
International confreance on Sustainable Energy & Environment
 

International confreance on Sustainable Energy & Environment

Thursday, 20 November 2014 10:53 Written by
19-21 November 2014, Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, Bangkok, Thailand.
 
 
 
 
 
AOGS 12th Annual Meeting
 

AOGS 12th Annual Meeting

Thursday, 20 November 2014 10:23 Written by
2-7 Aug, Singapore, 2015
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13
 
26-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
The 3rd EnvironmentAsia International Conference
 

The 3rd EnvironmentAsia International Conference

Thursday, 20 November 2014 10:08 Written by
June 17-19, 2015 at Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
 
25 พฤศจิกายน 2557 ห้อง 601 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
สัมมนา โครงการศึกษาศักยภาพความพร้อมในการลดก๊าซเรือนกระจก
 
26 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมโลตัสสูท ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
 
 
 
 
 
เปิดตัวแบบจำลอง 2050 Pathways Calculator
 
27 พฤศจิกายน 2557 ห้องวิมานสุริยา ชั้น 2 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
 
 
 
 
 
 “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า: สี่ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ”
 
24 พฤศจิกายน 2557โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 
 
 
 
 
Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 3
 
7 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล
 
 
 
 
 
The 4th Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum
 

The 4th Asia-Pacific Climate Change Adaptation Forum

Tuesday, 01 July 2014 10:01 Written by
1-3 October 2014, Kuala Lumpur, Malaysia
 
 
 
 
 
“Climate Change and Water & Environmental Management in Monsoon Asia”
 
28-30 January 2015,Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3
 
21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank