ประชาสัมพันธ์ (274)

Seasonal Forecasting using the Climate Predictability Tool
 

Seasonal Forecasting using the Climate Predictability Tool

Tuesday, 23 December 2014 09:42 Written by
12-16 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 
 
 
 
 
อบรมด้านน้ำ สิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเคมี @ 3W EXPO 2015
 
29-31 มกราคม 2558 ณ ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
สัมมนา Climate Change and Health
 

สัมมนา Climate Change and Health

Wednesday, 10 December 2014 16:00 Written by
17 ธันวาคม 2557 โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
Renewable Energy Asia 2015
 

Renewable Energy Asia 2015

Wednesday, 10 December 2014 15:56 Written by
10-13 June 2015, Bitec, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
5th International Conference on Water and Flood Management
 

5th International Conference on Water and Flood Management

Wednesday, 03 December 2014 14:15 Written by
6-8 March 2015, Dhaka, Bangladesh
 
 
 
 
 
International UGEC Conference
 

International UGEC Conference

Wednesday, 03 December 2014 12:45 Written by
6-8 November 2014, Taipei, Taiwan
 
 
 
 
 
Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
 
28-29 May 2015, Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
“วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2558 Inventor's day 2015
 
2–5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
 
 
 
 
 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558”
 
8 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
 
 
 
The 11th International Conference
 

The 11th International Conference

Thursday, 20 November 2014 15:35 Written by
8-9 ธันวาคม 2557 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53
 
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
 
International Conference of Asian Environmental Chemistry 2014
 
24-26 November, 2014, Convention Center, Chulabhorn Research Institute
 
 
 
 
 
The 1st WCRP CORDEX Science and Training Workshop in Southeast Asia
 
17-20 November 2014, Citeko Bogor, Indonesia
 
 
 
 
 
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank