กิจกรรมเปิดตัวโครงการศึกษารูปแบบ และแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Monday, 17 September 2012 Read 27015 times Written by 

กิจกรรมเปิดตัวโครงการศึกษารูปแบบ และแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชุมชนเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

capture-20120917-102322-horz-vert

 

ชุมชนปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ประชุมประชาคม หมู่ 10

abcdefg

 

ชุมชนสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง

17 09 2012

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank