งานเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 4 วิกฤติน้ำปี 60 แค่รอระบายนานหรือจะท่วมซ้ำปี 54

Wednesday, 19 July 2017 Read 262 times Written by 

สถาบันโลกร้อนศึกษาประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 4 วิกฤติน้ำปี 60 แค่รอระบายนานหรือจะท่วมซ้ำปี 54

abcocer1

abcocer2

จัดจำนวนจำกัดจะต้องสำรองที่นั่ง คุณวิจักษ์ แพ่งสภา
โทร 02-2185459 โทรสาร 02-2185464
มือถือ 086-600-9069
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
GHG-3Rs
ERCC
Biogas
ภูมิปัญญา
ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index