ประชาสัมพันธ์ (299)

การปรับตัวของชุมชนและภาครัฐ ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล
 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา
 
 
THA 2019 International Conference on Water-Management
 

THA 2019 International Conference on Water-Management

Tuesday, 25 September 2018 08:46 Written by
23 - 25 January 2019, Swissotel Concorde, Bangkok,Thailand
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมแนวทางการยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน
 
5 - 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
 
 
 
 
Rural Futures in South East Asia: A conference on Migration
 
1 – 2 August 2018, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
8th Institute of Physical Education International Conference 2018
 
19 - 21 August 2018, The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
The International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC)
 
21-24 November 2018, Chiang Mai, Thailand
 
 
 
 
 
5th International Conference on Security Studies
 

5th International Conference on Security Studies

Saturday, 14 July 2018 12:49 Written by
25-26 July 2018 @Command and General Staff College, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
Public Health Conference 2018
 

Public Health Conference 2018

Saturday, 14 July 2018 12:45 Written by
15-17 July  2018, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
3rd International conference
 

3rd International conference

Thursday, 12 July 2018 15:45 Written by
26-28 November, 2018, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
1st International Conference
 

1st International Conference

Thursday, 12 July 2018 15:39 Written by
19-20 July 2018, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
ICCCGW 2018
 

ICCCGW 2018

Thursday, 12 July 2018 15:36 Written by
13-14 December, 2018, Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
FIMSA 2018
 

FIMSA 2018

Thursday, 12 July 2018 15:33 Written by
10-13 November, 2018
 
 
 
 
 
Page 1 of 23

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank