น้ำในแม่น้ำเพชรยังไม่ล้นตลิ่ง-ชาวบ้านตั้งรับยอดน้ำสูงสุด

Monday, 12 October 2020 Read 7 times Written by 

12102020 3

ปริมาณน้ำจากแม่น้ำเพชรเช้าวันนี้ (12 ต.ค.) ยังไม่เออล้นตลิ่ง หลังมีการคาดการณ์ว่ามวลน้ำสูงสุดจะไหลมาถึงเมืองเพชรบุรีในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรง ขณะที่ชาวบ้านเสริมกระสอบทรายและก่อผนังปูนป้องกันน้ำ

วันนี้ (12 ต.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งคืนที่ผ่าน ชาวเทศบาลเมืองเพชรบุรี ห้างร้านต่างๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ย่านเศรษฐกิจ เร่งเสริมกระสอบทรายและช่วยกันก่อผนังปูนกั้นน้ำ ความสูงอย่างน้อย 50 เซ็นติเมตร หลังจากมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพคนและทรัพย์สินขึ้นที่สูง เพื่อตั้งรับมวลน้ำสูงสุดที่ระบายมาจากเขื่อนเพชรในอัตรา 216 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นอัตตราการระบายเกินความจุของลำน้ำเพชรบุรีที่จะรับได้ ในช่วงไหลผ่านเขตเทศบาลเมือง แม่น้ำเพชรจะรับน้ำได้เพียง 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

มีการคาดการณ์ว่า ยอดน้ำทั้งหมดจะไหลมาถึงเมืองเพชรบุรีในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึง 03.00 น. ซึ่งมวลน้ำสูงสุดที่มาจากเขื่อนเพชรจะเออล้นตลิ่งแม่น้ำเพชรที่ไหลผ่านช่วงเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ล่าสุดเมื่อเวลา 05.00 น. ปริมาณน้ำจากแม่น้ำเพชรยังไม่เออล้นตลิ่ง ปัจจัยสำคัญนอกจากการตัดยอดน้ำแล้ว ยังมีเรื่องน้ำทะเลที่ไม่หนุนสูง ทำให้การผลักดันน้ำลงสู่ทะเลเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงทำให้ชาวเพชรบุรีผ่านพ้นวิกฤตที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงเช่นเดียวกับปี 2560

Credit เนื้อหาและภาพประกอบ https://news.thaipbs.or.th/content/297273

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank