สั่งปิดภูสอยดาวด่วน! อพยพนักท่องเที่ยวหนี "โนอึล" ฝนถล่มหนัก

Tuesday, 22 September 2020 Read 10 times Written by 

22092020 1

(21 ก.ย.63) นายกำจรเดช ศรีวิลัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดเผยว่า สถานการณ์พายุ โนอึล ทำให้เกิดฝนตกหนักและมีลมพายุแรง พัดต้นไม้ล้มบริเวณลานกางเต็นท์บนลานสนภูสอยดาว ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ พิษณุโลก ทำให้เส้นทางพิชิตลานสนภูสอยดาวมีต้นไม้หักล้มตลอดเส้นทาง ตั้งแต่เมื่อเวลา 04.00 วันที่ 19 กันยายน 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่พักแรมอยู่บนลานสนภูสอยดาวได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 คน ทางอุทยานฯ จึงแจ้งให้นักท่องเที่ยว จำนวน 265 คน ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังพลประจำจุดต่างๆ ตลอดเส้นทางเดินเท้าที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งตัด ถอน และเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางออก เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวระหว่างเดินเท้ากลับลงมาจากลานสนภูสอยดาว

ซึ่งระหว่างทางเดินลงจากลานสนยังมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้ม จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลในเบื้องต้น สำหรับกรณีนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุต้นไม้ล้มบนลานสน ทางอุทยานฯ ได้ประสานกับหน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย เข้าดำเนินการช่วยเหลือและส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชาติตระการ โดยหัวหน้าอุทยานฯ ได้ติดตามสอบถามอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องและเดินทางเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาล เพื่อให้กำลังใจ

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสนภูสอยดาวและน้ำตกภูสอยดาว ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

Credit เนื้อหาและภาพประกอบ https://www.sanook.com/news/8257350/

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank