พายุฤดูหนาวหายากเยือน "เวสต์แบงก์" หิมะตกครั้งแรกในรอบหลายปี

Friday, 19 February 2021 Read 288 times Written by 

19022021 1

พายุฤดูหนาวหายากเยือน – วันที่ 18 ก.พ. รอยเตอร์ รายงานว่า เมืองเฮบรอนและเมืองเบธเลเฮมของชาวปาเลสไตน์ สองเมืองโบราณตามคัมภีร์ไบเบิล ปกคลุมด้วยหิมะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หลังจากที่พายุฤดูหนาวหายากยิ่งมาเยือน

ครอบครัวชาวปาเลสไตน์ออกมาสร้างตุ๊กตาหิมะบนท้องถนนโล่งในเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกปาเลสไตน์ยึดครอง ถือเป็นหิมะตกครั้งแรกที่เด็กๆ มีโอกาสพบเห็นในชีวิต

บนท้องถนนสายต่างๆ ในเมืองเบธเลเฮม ที่ปกติจราจรคึกคัก เหลือรถยนต์ไม่กี่คันพยายามขับไปบนท้องถนนลื่นๆ และไอหมอกลงหนาทึบ

บรรดาโรงเรียนและสำนักงานปิดตัวทั่วเขตเวสต์แบงก์และในฉนวนกาซา ที่มีคลื่นพายุปะทะชายฝั่งหาดทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่

ที่มาและภาพประกอบ : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5981305

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank