พายุหิมะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน 134 คัน ในญี่ปุ่น

Thursday, 21 January 2021 Read 280 times Written by 

21012021 3

รถยนต์และรถบรรทุกรวมกว่า 134 คัน ชนวินาศสันตะโรและจอดนิ่งสนิทเป็นระยะทางยาว กว่า 1 กิโลเมตร บนทางด่วนทางด่วนโทโฮคุ จังหวัดมิยางิ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น หลังพายุหิมะตกหนัก ส่งผลให้น้ำแข็งเกาะถนนและถนนลื่น

มีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ 1 คน บาดเจ็บมากกว่า 10 คน อาการสาหัส 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่เร่งส่งอาหาร น้ำ และอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นให้กับคนที่รอความช่วยเหลืออยู่ภายในรถ มากกว่า 200 คน แต่ก็ทำได้ลำบาก เพราะหิมะยังตกหนักต่อเนื่อง ขณะที่ถนนสายดังกล่าว ต้องปิดการใช้งานชั่วคราว จนกว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้ทั้งหมด.

Credit เนื้อหาและภาพประกอบ https://www.one31.net/news/detail/27584

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank