อากาศวิปริต! ทะเลทรายซาฮาราหิมะตกขาวโพลน

Thursday, 21 January 2021 Read 134 times Written by 

21012021 2

โลกออนไลน์แชร์ภาพ สภาพอากาศที่แปรปรวน แต่ก็สวยงามแปลกตา เมื่อช่างภาพชาวแอลจีเรีย บันทึกภาพทั้งแกะและอูฐทะเลทราย ต่างออกมาเดินอยู่ท่ามกลางหิมะปกคลุมบริเวณทะเลทรายซาฮารา ในแอลจีเรีย ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำถึง -3 องศาเซลเซียส ส่วนประชาชนก็ออกมาดูหิมะที่ตกลงมาแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น บางคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีหิมะตก ในขณะเดียวกันก็วิตกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศโลกในทุกวันนี้

พื้นที่ในทะเลทราย มีความแห้งแล้งมาก เหตุการณ์หิมะตกและน้ำค้างแข็งจึงเป็นสิ่งผิดปกติ ซึ่งปกติแล้วอุณหภูมิในทะเลทรายอาจลดลงอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืน ถึงจะมีหิมะตก แต่ก็มักจะละลายในเช้าของวันรุ่งขึ้น กรณีที่เกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียและแอลจีเรีย อาจเกิดจากความกดอากาศสูงที่เคลื่อนตัวผ่านไปยังดินแดนทะเลทรายจึงทำให้อากาศเย็นลง

อย่างไรก็ตามหิมะตกในทะเลทรายเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี 2522, ปี 2559, ปี 2560 และปีนี้เป็นครั้งที่ 4 เมื่อสองสามวันก่อน โดย 3 ครั้งแรกในซาอุดีอาระเบีย และ 1 ครั้งที่ทะเลทรายซาฮารา.

Credit เนื้อหาและภาพประกอบ https://www.one31.net/news/detail/27551

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank