รถเมล์กลายเป็นตู้เย็น แช่ผู้โดยสารรัสเซีย 40 นาที ติดลบ 26 องศา

Friday, 03 January 2020 Read 183 times Written by 

03012020 4


ไซบีเรียนไทมส์ รายงานว่า รถโดยสารที่วิ่งในเมืองโนริลสก์ ของรัสเซีย กลายสภาพเป็นตู้แช่แข็งอยู่นานเกือบ 40 นาทีและทำให้ผู้โดยสารมีหิมะเกาะจนดูเหมือนมนุษย์หิมะมีชีวิต

ผู้โดยสารถ่ายคลิปนี้เอาไว้ระหว่างที่รถเสียท่ามกลางอุณหภูมิติดลบที่ -26 องศาเซลเซียส ลมกระโชกแรงความเร็วลม 104 ก.ม. ต่อ ช.ม. ลมหนาวพัดเข้ามาในรถเต็มๆ เพราะหน้าต่างบางบานไม่มีกระจกปิดและเครื่องทำความร้อนในรถก็เสีย ทำให้ผู้โดยสารต้องทนอยู่ในสภาพนี้นาน 40 นาทีกว่าที่รถจะแล่นได้อีกครั้ง

เมืองโนริลสก์ เป็นเมืองอันดับ 2 ในโลกที่ตั้งอยู่ในวงกลมอาร์กติกหรือวงกลมละติจูด อยู่เหนือสุดของโลก มีประชากร 175,000 คน ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางฤดูหนาวที่ยาวนานถึง 9 เดือนต่อปีและบางเดือนท้องฟ้ามืดสนิท แม้แต่ในช่วงฤดูร้อน หิมะบนพื้นก็ยังไม่ค่อยจะละลาย

คนกลุ่มแรกๆ ที่มาสร้างเมืองนี้เป็นนักโทษชาวรรัสเซีย ที่มาบุกเบิกในปี 2478 เนื่องจากมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งนิกเกิล ทองแดงและเพิลเรเดียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เมืองนี้ไม่มีถนนตัดเข้ามาถึง ทางเดียวที่จะเดินทางมาได้คือ ทางเครื่องบินหรือเรือซึ่งต้องเดินทางในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

ส่วนนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทโนริลสก์ นิกเกิล เสียก่อนเพราะเป็นเจ้าของเมืองนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะได้รับอนุญาตให้มาเยือน

Credit : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_3315719

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank