พายุลูกเห็บถล่มเม็กซิโก บ้านเรือนเสียหายเกือบ 200 หลัง

Tuesday, 02 July 2019 Read 135 times Written by 

june24-1

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 มิถุนายน ตามเวลาท้องถิ่นของเม็กซิโก ชาวเมืองกัวดาลาฮารา ต่างประหลาดใจที่ต้องตื่นมาพบกับน้ำแข็งหนาสูงกว่า 2 เมตร จากปรากฏการณ์พายุลูกเห็บที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพัดถล่ม โดยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและทหารกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และช่วยเหลือประชาชน ขณะที่เด็ก ๆ ออกมาเล่นปั้นตุ๊กตาน้ำแข็งกันอย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้ เหตุพายุลูกเห็บพัดถล่มครั้งนี้ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและย่านธุรกิจเกือบ 200 หลังคาเรือน รวมทั้งมีรายงานว่า มีรถยนต์ถูกฝังอยู่ใต้กองน้ำแข็งอย่างน้อย 50 คัน อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

ด้านชาวเมืองต่างประหลาดใจกับปรากฏการณ์นี้ เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเมืองกัวดาลาฮารา เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของกรุงเม็กซิโกซิตี้ มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 5 ล้านคน ในช่วงฤดูร้อนที่นี่มีอุณภูมิสูง 31 องศาเซลเซียส

 

Credit : https://news.mthai.com/world-news/742466.html

 

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank
Blank