ฝรั่งเศสร้อนทุบสถิติ 45.9 ชี้เดือดยิ่งกว่าในซาอุดีอาระเบีย

Monday, 01 July 2019 Read 132 times Written by 

 june23-1

ฝรั่งเศสร้อนทุบสถิติ – รอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ฝรั่งเศสลงบันทึกอุณหภูมิร้อนจัดทุบสถิติของประเทศไว้ที่ 45.9 องศาเซลเซียน จุดร้อนสุดอยู่ที่จังหวัดทางภาคใต้ กาลลาร์เกอส์-เลอ-มองเทรอซ์ สูงกว่าสถิติเดิมเมื่อปี 2546 ที่ตอนนั้นร้อนอยู่ที่ 44.1 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้เมืองในฝรั่งเศส 12 เมืองทางใต้ยังทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาล และในจำนวนนี้ 3 เมืองมีอุณหภูมิมากกว่า 45 องศาขึ้นไป ขณะที่ประเทศยุโรปอื่นๆ เผชิญความร้อนจนแทบหายใจลำบากเช่นเดียวกัน

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ระบุว่า ปี 2562 หรือ 2019 นี้จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในรอบ 5 ปี จากปี 2558-2562 เนื่องจากคลื่นความร้อนปกคลุมต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการปล่อยก๊าซก่อภาวะเรือนกระจก

สำนักงานกระทรวงของฝรั่งเศสได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือกับอุณหภูมิร้อนอันตรายเข้มข้นยิ่งกว่าของซาอุดีอาระเบีย และจะดำเนินไปจนกว่าจะถึงต้นสัปดาห์หน้า

ส่วนที่สเปน ประเทศทางใต้ของยุโรป อุณหภูมิขึ้นไปพีกที่ 43 องศาติดต่อกันเป็นวันที่สอง และก่อให้เกิดไฟป่าเผาพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองตาร์ราโกนา มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 2 ราย คนหนึ่งเป็นผู้สูงวัย อายุ 93 ปี เป็นลมจากความร้อนจนสิ้นใจ อีกรายเป็นวัยรุ่นอายุ 17 ปี เสียชีวิตเนื่องจากอาการทางหัวใจ นาทีที่โดดลงสระน้ำเพื่อทำให้เย็นขึ้น

 


Credit : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2663221

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank
Blank